B2B zasklenie

B2B

Vážené developerské spoločnosti, architekti, projektanti, bytové spoločenstvá a odborná verejnosť.

Zasklenie balkona

Po dobu 25 rokov zasklievania balkónov lodžií a terás, bolo vždy našou snahou vonkajší priestor uzatvoriť a vytvoriť chránený vnútorný priestor, tak aby zasklievací systém nenarúšal estetiku budovy.

Máme záujem

Z nášho pohľadu najideálnejším riešením,  boli realizácie celých bytových alebo obchodných domov.

Tu sme v spolupráci s architektom alebo projektantom vopred pripravili technickú a dizajnovú stránku montáže, tak aby mohla prebehnúť bez rôznych pomocných konštrukcií, čo zbytočne navyšuje celkové náklady za zasklievací systém a z estetického hľadiska stráca význam príslovia v ,,Jednoduchosti je krása“ čo v konečnom dôsledku znehodnotí architektovu myšlienku a prácu, ktorej venoval značné úsilie.

 

Bytové a obchodné budovy, ktoré sú v pôvodnom stave, častokrát narušujú celkovú estetickú stránku, pretože o variante a farebnom prevedení zasklievacieho systému rozhoduje vlastník nehnuteľnosti ako jednotlivec.

V súčasnosti vo veľkých mestách je trendom výstavba výškových budov, na ktoré sú kladené vysoké nároky z hľadiska klimatickej odolnosti a v takýchto prípadoch nie je možné voliť akýkoľvek zasklievací systém, nakoľko  prísne normy a štandardy, podľa ktorých sa navrhujú budovy podmieňujú použitie zasklievacích systémov, ktoré spĺňajú prísne kritériá. Takýmto zasklievacím systémom je ALLGLASS®, ktorý prešiel náročnými záťažovými testami.

Riešením pre zachovanie nenarušeného vzhľadu budov pri rekonštrukciách a výstavbe nových budov je ideálne zakomponovať vopred zasklievací systém do celkového architektonického stavebného projektu čo v globále predstavuje nižšie náklady na celý projekt.

Zasklenie balkona

Cieľom tejto záložky je ozrejmiť danú problematiku s jestvujúcimi budovami bez zasklievacích systémov, ktoré je možné istým spôsobom stále zmeniť alebo už priamo implementovať do novej budovy, respektíve počítať do budúcna s prekrytím otvoreného priestoru na balkóne, lodžii alebo terase. Túto problematiku máte v rukách Vy a my Vám ochotne a radi poradíme a pomôžeme. Tešíme sa na spoluprácu.

S pozdravom tím VTR

Zasklenie
Zameranie a individuálna cenová ponuka zdarma
           

Praktické a estetické rozšírenie úžitkovej plochy počas celého roka

Hľadáte dlhodobého partnera na zasklenie veľkých projektov?

Príklady z praxe

Komunikácia na sociálnej sieti Facebook

VTR facebook
VTR facebook

Zlé zasklenie

V prípade, že si zasklenie balkóna rieši každý sám nemusí to dopadnúť dobre. Hlavne z vizuálneho hľadiska. Každý systém sa líší vyzorom a parametrami.

Zasklenie balkónov a lodžií realizovaný našou firmou v bytovom dome. Na zasklenie balkónov bol použitý systém Systém OPTIMI®.

Mám záujem

Zasklenie logii
Zasklenie balkona

Galéria realizácií